Op weg naar een duurzame toekomst

Het klimaat verandert. Dat heeft consequenties voor het watersysteem op Terschelling. In het project Toekomstperspectief Polder Terschelling zoeken we gezamenlijk naar een duurzame toekomst voor Terschelling, met focus op de polder: zoet water vasthouden en verzilting bestrijden, naast economische en ecologische bedrijfsvoering. Dat doen we tot maart 2026, met veldproeven, klimaatmodellen en monitoring.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidies van:

Contact

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met
projectleider Ineke Baan
ineke.baan@hvhl.nl
tel. 058-2846392

© 2023

Intuit Mailchimp logo